KROUŽKY

Veselá notička 

- první krůčky k hudbě

- hudební nauka hravou formou

- základy hry na klávesy

 

Brousek pro tvůj jazýček

Kroužek je zaměřen na podporu rozvoje smyslového vnímání, rozvoje obratnosti mluvidel, řečí a paměti dětí.

V kroužku si děti procvičují správnou výslovnost, rozšiřují slovní zásobu, užívají slova v celých větách:

- jazykové hříčky

- veselé říkanky

- písničky

- dechová cvičení

- artikulace

 

Malý kuchtík 

V kroužku se děti naučí zábavnou formou připravovat jednoduchá jídla - od svačinky až po dort.

Po uvaření si slavnosttně prostřou stůl a výsledek svého snažení zbaští.


Předškolák

V kroužku si děti procvičují schopnosti a dovednosti, které budou potřebovat do školy:

- koncentrace pozornosti

- zrakové a sluchové vnímání

- paměť

- nácvik grafomotoriky

 


Na vědomí dáváme,

že malé "lumpíky"

od 2 let přijímáme


- docházka každý den

- docházka 1x - 3x týdně


Neváhejte nás kontaktovat.

mobil:724 729 063


Přejeme 

veselé Vánoce 

a šťastný nový rok

2019

Nabízíme:


DENNÍ HLÍDÁNÍ

7:00 - 16:30 hod. 

každý den,


nebo 

 

1x - 3x týdně 

(pravidelně každý týden)

např. každý týden

v pondělí a ve středu


docházka:

- dopolední

- celodenní


NÁRAZOVÉ HLÍDÁNÍ

pracovní dny 

7:00 - 16:30 hod.

(85,- Kč/hod.)


NOČNÍ HLÍDÁNÍ

19:00 - do rána 7:30 hod. 

480,- Kč za celou noc (12,5 hodiny)

 

  

Kontakt

Lumpík, z.s.
Danka SNÁŠELOVÁ
Mikuláškovo nám.15 Brno 625 00
724 729 063
06002749

Oblíbené odkazy