JAK PROBÍHÁ DEN V MINIŠKOLCE LUMPÍK

sluníčko

Řád pro nás neznamená organizaci diktovanou bez porozumění a citu, ale přirozený rytmus každodennosti a vědomí pevné osy, kolem které se každodenní činnosti soustřeďují. 

Harmonogram dne upravujeme podle počasí, zájmu a věku dětí.

Pevně je stanovena pouze doba oběda a odpočinku dětí.

7:00 - 8:45 Příchod dětí, ranní hry

Hry dle výběru dětí = stolní společenské hry, stavebnice, námětové a konstruktivní hry.

Dítě si zvolí, zda si bude hrát samo nebo s kamarády a vybere si činnost, která ho zajímá a uspokojuje.

Ukončení her je pozvolné a nenásilné.

8:45 - 8:50 Komunitní kruh

Po volných hrách si děti sednou do kruhu.

Cílem komunitního kruhu je vzájemné přivítání, pohlazení, vedení dětí k tomu, aby si vzájemně naslouchaly při sdílení zážitků.

Děti si v něm vytváří pravidla soužití, rozvíjí sebeúctu, získávají důležité sociální zkušenosti a učí se vycházet s lidmi.

V komunitním kruhu se děti seznámí s tématem dne, zorientují v čase (název dne, měsíce, ročního období, počasí…).

Komunitní kruh symbolizuje partnerství všech členů - všichni jsou jeho součástí, nikdo není nadřazený ani podřazený.

Kruh je symbolem rovnosti.

8:50 - 9:00 Tělovýchovná chvilka

Cvičení s hudbou, na říkadla, s náčiním, zdravotní cviky zaměřené na jednotlivé části těla, relaxační cvičení,…

létající motýlci

9:00 - 9:25 Hygiena, svačina

Děti pomáhají při prostírání.

Každé dítě má možnost jíst vlastním tempem.

9:25 - 9:50 Tematicky zaměřená vzdělávací činnost

Činnosti rozumové, matematické, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pracovní,… = objevujeme, poznáváme, malujeme, zpíváme, tančíme, hrajeme krátké veršované pohádky, tvoříme,…

9:50 - 10:00 Úklid po záj. činnostech, hygiena, příprava na pobyt venku

10:00 - 11:30 Pobyt venku

Sportovní a pohybové aktivity na hřišti, soutěže,… .

Vycházky - zážitkové učení.

Délku pobytu přízpůsobujeme počasí a zdravotnímu stavu dětí.

11:30 - 11:45 Hygiena, příprava k obědu - děti pomáhají při prostírání

11:45 - 12:30 Oběd

Učíme děti pravidlům chování a kultuře stolování.

Děti do jídla nenutíme, ale motivujeme.

U stolu vytváříme klima radosti, které dodává dítěti chuť k jídlu.

Uvědomujeme si, že přijímání potravy je životně nezbytnou fyziologickou potřebou a chuť k jídlu závisí u dětí i na faktorech psychologických.

Každé dítě má možnost jíst svým vlastním tempem.

12:30 - 12:45 Hygiena, příprava na odpočinek

Převlékání do pyžamek a oblékání dětí, které odcházejí po obědě domů. 

12:45 - 14:30 Odpočinek - spánek - relaxace

 spící dítě

Děti, které tráví v miniškolce celý den, potřebují čas na odpočinek a na odreagování od denních činností.

Při odpočinku mohou mít svou oblíbenou hračku z domu.

Tolerujeme i sníženou potřebu spánku.

Těmto dětem jsou nabízené klidné činnosti = hry zaměřené na rozvoj logiky, myšlení, trpělivosti (např. pexeso, puzzle, stavebnice, kreslení, prohlížení knížek).

14:30 - 14:45 Vstávání, převlékání, hygiena

Děti vstávají postupně.

Děti, které ještě spí, nebudíme. Necháme je spát až se vzbudí samy.

14:45 - 15:00 Svačina

15:00 - 16:30 Hry dle výběru dětí a volná zájmová činnost

Stolní společenské hry, stavebnice, námětové hry.

Kreslení, omalovánky, razítkování, otisky.

Volné zájmové činnosti, dokončení úkolů z ranních činností.

Zdokonalování vyjadřovacích dovedností (vyprávění pohádky nebo zážitků, základy improvizace, popisování obrázků v knize,…)

 


Na vědomí dáváme,

že malé "lumpíky"

od 2 let přijímáme

(i neočkované) 

- docházka každý den

- docházka 1x - 3x týdně 

Neváhejte nás kontaktovat.

mobil:724 729 063

 

Milé maminky,

nesu Vám novinu, poslouchejte.

Malé rošťáky na 1–2 dny, k Lumpíkovi dejte.

V klidu si nakupte, ukliďte, upečte

a adventní čas bez stresů prožijte.

 (stejná cena jako u dětí, které

k Lumpíkovi chodí pravidelně).

Zavolejte.

 

Nabízíme:

 

DENNÍ HLÍDÁNÍ 

7:00 - 16:30 hod. 

každý den, Po - Pá

 

nebo 

 

1x - 3x týdně 

(pravidelná docházka, např. každé pondělí)

 

docházka:

- dopolední do 13:00 hod.

- celodenní do 16:30 hod.

 

NÁRAZOVÉ HLÍDÁNÍ

(když je volné místo)

pracovní dny 

7:00 - 16:30 hod.

 

NOČNÍ HLÍDÁNÍ

19:00 - do rána 7:30 hod. 

580- Kč za celou noc (12,5 hodiny)

 

  

Kontakt

Lumpík, z.s.
Danka SNÁŠELOVÁ
Mikuláškovo nám.15 Brno 625 00
724 729 063
06002749

Oblíbené odkazy