Úvodní stránka » Výchov.program » Výchovný program

LUMPÍKŮV VÝCHOVNÝ PROGRAM 

U Lumpíka jsme si vědomi, že děti předškolního věku se vyvíjejí nerovnoměrně a proto každé dítě potřebuje především individuální přístup

Každé dítě je talentované, každé v sobě nese svůj úspěch, 
třeba i malý. 
Na dospělých je, aby mu pomohli jeho talent najít. 

Domácí miniškolka Lumpík Brno - výchovný program

 


V domácí miniškolce Lumpík si Vaše dítě bude hrát, zpívat, tvořit, malovat, tancovat, chodit na vycházky, soutěžit a dovádět na dětském hřišti a velkém travnatém prostranstvíkteré se nachází hned za naším domem a nabízí pohybové vyžití nejenom v letních měsících, ale i během celého roku (v zimě sáňkování a bobování, na podzim pouštění draka, ...).

Formy vzdělávání se uskutečňují během celého dne a ve všech činnostech.

Mají charakter hry, zábavy a zájmových činností v oblasti rozumové, literární, dramatické, dopravní, hudební, výtvarné,... (kreslení, malování, modelování, lepení, koláže, otisky, zpívání, tančení, dramatizace pohádek, hudebně-pohybové hry, básničky, čtení pohádek, hra na klávesy, orientace v prostoru a čase = datum, den v týdnu, roční období, svátky a tradice, říkanky podle ročního období, základní matematické představy, číselné a početní pojmy...).

  •  Naší snahou a cílem je, aby se u Lumpíka děti cítily příjemně, bezpečně, radostně a spokojeně.
  • Aby domácí miniškolička pro ně byla místem, kde mají kamarády a vznikají první prátelství.
  • Aby se těšily, co zase budeme dělat, co si budeme vyprávět a na co si budeme hrát.
  • Aby prošly krásným bezstarostným obdobím a formou her a prožitkového učení získaly co nejvíce poznatků.

 


Na vědomí dáváme,

že malé "lumpíky"

od 2 let přijímáme


- docházka každý den

- docházka 1x - 3x týdně


Neváhejte nás kontaktovat.

mobil:724 729 063


Přejeme 

veselé Vánoce 

a šťastný nový rok

2019

Nabízíme:


DENNÍ HLÍDÁNÍ

7:00 - 16:30 hod. 

každý den,


nebo 

 

1x - 3x týdně 

(pravidelně každý týden)

např. každý týden

v pondělí a ve středu


docházka:

- dopolední

- celodenní


NÁRAZOVÉ HLÍDÁNÍ

pracovní dny 

7:00 - 16:30 hod.

(85,- Kč/hod.)


NOČNÍ HLÍDÁNÍ

19:00 - do rána 7:30 hod. 

480,- Kč za celou noc (12,5 hodiny)

 

  

Kontakt

Lumpík, z.s.
Danka SNÁŠELOVÁ
Mikuláškovo nám.15 Brno 625 00
724 729 063
06002749

Oblíbené odkazy